بین مطالب وب سایت جستجو کنید
     
آرمین
15:8
شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱


راهنمای قدم به قدم بازی Assassins Creed Revelations

توجه : در صورت وجود هرگونه چیز بد در این بازی و این راهنما بنده هیچ گونه مسئولیتی چه در این دنیا و چه در اون دنیا قبول نمیکنم پس در صورت وجود گناه و...: پای خودتان است...!!!


Walkthrough
Prologue
Sequence 1 - A Sort of Homecoming
Sequence 2 - The Crossroads of The World
Sequence 3 – Lost and Found
Sequence 4 - The Uncivil War
Sequence 5 - Heir to The Empire
Sequence 6 – Fortune’s Disfavor
Sequence 7 – Underworld
Sequence 8 – The End of An Era
Sequence 9 – Revelations
Secondary missions
Desmond's Journey
Piri Reis Missions
Recruit Assassins Missions
Master Assassin Missions
Faction HQ Missions
Secrets and collectibles
Animus data fragments
Treasure chests
Ishak Pasha's memoir pages
Book quests
Compendium of knowledge
Challenges
منبع : www.gamepressure.com

:: موضوعات مرتبط: راهنمای قدم به قدم بازی